Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

neartoyou
2481 622f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
neartoyou
4393 95fe 500
Reposted frompiehus piehus viaSenyia Senyia
neartoyou
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaspokodama spokodama
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
neartoyou
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viaspokodama spokodama

September 25 2018

neartoyou
5362 36ae 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viastarryeyed starryeyed

April 19 2018

neartoyou
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialivhanna livhanna
neartoyou
"W życiu to się trzeba naśmiać do woli, wytańczyć, z chłopem wykochać aż do utraty tchu, dzieci narodzić, najeść i wódki napić!
Inaczej Boga obrażasz, jak się nie cieszysz tym, co dał.
— Katarzyna Droga "Pokolenia. Powrót do domu"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialivhanna livhanna
neartoyou
Taka moja klątwa, kocham Cię po wieczność.
— Dagan Gari`n Cel do Kanade
Reposted fromazazel azazel vialivhanna livhanna
neartoyou
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamojenastroje mojenastroje
neartoyou
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza."
neartoyou
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss

May 13 2017

neartoyou
"Niektóre połączenia nigdy nie umierają. Chcę wierzyć w takie połączenia. W takie, których nie naruszy czas, których popękane mosty nie zerwą, których skała nie przesunie ani żadna góra, których nie zaleje morze. Chcę wierzyć i wierzę. Chcę, żeby cokolwiek stało się na wieczność [...] zatem wierzę... wierzę w tu i teraz. I jeszcze w jutro piękne od wiosny. W łagodne sny. W dobre oczy. W spotkania z widokiem na niebo. W kawę.[...] Wierzę w motyle. W zapach. W pociągi, które zawsze przyjadą do stacji mojego serca. Wierzę."
— K. Kowalewska
neartoyou
Reposted frombluuu bluuu viaSenyia Senyia
neartoyou
Reposted frompanimruk panimruk viaSenyia Senyia

May 09 2017

9403 c29b 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaSenyia Senyia
neartoyou
My ludzie umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach które mogłyby być piękne a nie były, o skarbach, które mogłyby być odkryte, ale pozostały na zawsze niewidoczne pod piaskami. Obawiamy się sięgać po swoje największe marzenia, ponieważ wydaje nam się, że nie jesteśmy ich godni, lub że nigdy nam się to nie uda. 
— P. Coelho
Reposted fromla-cafeine la-cafeine viaSenyia Senyia
nie pozwól nikomu, by gasił twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy
— (via odretwienie)
Reposted fromsoplica soplica viaSenyia Senyia
neartoyou
0635 bc03 500
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viakrolfasolek krolfasolek
neartoyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl