Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

neartoyou
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaIriss Iriss
neartoyou
7824 abe0 500
Reposted frommgnd mgnd viaAmericanlover Americanlover
neartoyou
W języku arabskim istnieje przysłowie, które mówi: "Jeśli jeden pies odchodzi, po nim szybko przychodzi następny."
To prawda. Mama wyrażała to tak: 
Nigdy nie płacz nad mężczyzną, tylko zajmij się sobą.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
neartoyou
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz vianivea nivea
neartoyou
 Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie
— Stachura
Reposted fromIriss Iriss viaAmericanlover Americanlover
neartoyou
9003 a72a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapeudechance3 peudechance3
neartoyou
8945 9409
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapeudechance3 peudechance3
neartoyou
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte vianivea nivea

June 29 2015

neartoyou
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viadusz dusz
neartoyou
5228 9125
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
neartoyou
5239 b2b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
neartoyou
5283 2559
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
neartoyou
5310 b979
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
neartoyou
5316 25e8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
neartoyou
5308 103a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea
neartoyou
5317 f585
neartoyou
5309 d4d7 500
neartoyou

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover

June 24 2015

neartoyou
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
neartoyou
Co jest we mnie takiego, że ludzie zostawiają mnie bez słowa. Bez do widzenia, bez żegnaj, bez było miło. Wszystko jest dobrze i nagle "puf" i nie ma człowieka. Przypominają sobie zawsze wtedy, gdy rany się zagoją i otwierają je na nowo.
— nergo
Reposted fromnergo nergo viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl