Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

neartoyou
"Niektóre połączenia nigdy nie umierają. Chcę wierzyć w takie połączenia. W takie, których nie naruszy czas, których popękane mosty nie zerwą, których skała nie przesunie ani żadna góra, których nie zaleje morze. Chcę wierzyć i wierzę. Chcę, żeby cokolwiek stało się na wieczność [...] zatem wierzę... wierzę w tu i teraz. I jeszcze w jutro piękne od wiosny. W łagodne sny. W dobre oczy. W spotkania z widokiem na niebo. W kawę.[...] Wierzę w motyle. W zapach. W pociągi, które zawsze przyjadą do stacji mojego serca. Wierzę."
— K. Kowalewska
neartoyou
Reposted frombluuu bluuu viaSenyia Senyia
neartoyou
Reposted frompanimruk panimruk viaSenyia Senyia

May 09 2017

9403 c29b 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaSenyia Senyia
neartoyou
My ludzie umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach które mogłyby być piękne a nie były, o skarbach, które mogłyby być odkryte, ale pozostały na zawsze niewidoczne pod piaskami. Obawiamy się sięgać po swoje największe marzenia, ponieważ wydaje nam się, że nie jesteśmy ich godni, lub że nigdy nam się to nie uda. 
— P. Coelho
Reposted fromla-cafeine la-cafeine viaSenyia Senyia
nie pozwól nikomu, by gasił twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy
— (via odretwienie)
Reposted fromsoplica soplica viaSenyia Senyia
neartoyou
0635 bc03 500
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viakrolfasolek krolfasolek
neartoyou
neartoyou
neartoyou
2004 812b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaaimiak aimiak
neartoyou
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaaimiak aimiak
neartoyou
6260 ab7f
Reposted fromretro-girl retro-girl viagrass grass
neartoyou

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viagrass grass
neartoyou
neartoyou
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq viaspokodama spokodama
neartoyou
neartoyou
Chce mi się z Tobą kochać i przygryzam wargi od niepocałunków.
— boli.
neartoyou
W każdym miesiącu znajduj czas na chwile dla siebie, chwile radości, pasji i miłości.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovemyself lovemyself
neartoyou
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmericanlover Americanlover
9853 1eab 500
Reposted fromschlechtwettersusi schlechtwettersusi viairefu irefu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl